Metoda

Dla kogo?

Dr Suzuki zakładał, że wszystkie dzieci mają talent, który należy rozwijać.

Przed przystąpieniem do nauki nie sprawdzamy uzdolnień ani predyspozycji muzycznych.

Metoda została opracowana tak, aby każde dziecko mogło nauczyć się gry na skrzypcach. Założeniem jest nauka poprzez zabawę i stworzenie dziecku środowiska do jego rozwoju.

Chcę (mam nadzieję) zrewolucjonizować edukację: zamiast przekazywać instrukcje pragnę edukować w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czyli wydobywać i rozwijać możliwości, dążąc do pełnego rozwoju osobowości dziecka. Dlatego wszystkie siły poświęcam propagowaniu kształcenia talentu. To, kim dziecko zostanie w przyszłości, zależy od tego jak je będziemy kształcili. Modlę się gorąco, żeby wszystkie dzieci na świecie zostały wspaniałymi, szczęśliwymi ludźmi o nieprzeciętnych uzdolnieniach! Skierowałem całą energię na ten cel, bo jestem przekonany, że wszystkie dzieci w chwili urodzenia mają jednakowy potencjał

Shinichi Suzuki
Dla kogo

cel

Celem nauczania Metodą Suzuki jest wszechstronny rozwój dziecka, budowanie szlachetnej osobowości, uwrażliwienie na piękno. Wczesne nauczanie muzyki ma również wpływ na rozwój zdolności manualnych, matematycznych i językowych, ćwiczenie koordynacji, pamięci i koncentracji.

Dziecko uczy się również systematycznej pracy dla osiągania wyznaczonych celów i współpracy z innymi ludźmi. Nie wykluczamy wykształcenia wirtuoza, lecz ważniejszy niż efekt końcowy, jest sam proces nauki – twórczo wzbogacający rozwój dziecka.

Postępy w nauce w dużym stopniu zależą od postawy rodzica. Zaangażowanie rodzica w proces nauki, poświęcenie dziecku uwagi, czasu i energii poprzez wspólne muzykowanie sprawia, że dziecko z radością gra na instrumencie.

Powtarzanie


Systematyczne ćwiczenie i powtarzanie tylko dorosłym może wydawać się nudne. Dzieciom nigdy nie nudzi się słyszana po raz setny ta sama bajka, czy dmuchanie baniek. Na każdych zajęciach, prowadzonych w formie zabawy, wykonujemy wiele różnych ćwiczeń, które mają na celu doskonalenie poznanych utworów i zachętę do owocnej pracy w domu.

Gramy

Środowisko sprzyjające rozwojowi, to nie tylko słuchanie płyty Suzuki, czy innej dobrej muzyki klasycznej, nie tylko praca na lekcji i ćwiczenia w domu. To również lekcje grupowe, podczas których nie ma rywalizacji. Zamiast niej są: współpraca, szacunek dla pracy innych, zaangażowanie, by grać jeszcze lepiej, naśladując starszych kolegów.

Dr. Shinichi


Shinichi Suzuki, Japończyk, światowej sławy skrzypek i nauczyciel, żył w latach 1898 – 1998, jest twórcą metody nauczania gry na instrumencie zwanej Metodą Języka Ojczystego, która umożliwiła mu nauczanie gry na skrzypcach bardzo małe dzieci (od lat trzech). Jest twórcą znanego na całym świecie Instytutu Kształcenia Talentu.


Shinichi Suzuki stworzył cały system metodyczno-filozoficzny, który opisał w książce „Karmieni miłością”. Idea jego metody edukacji muzycznej sprowadza się do otoczenia troską i miłością małych dzieci od najmłodszego wieku, kiedy to osiągają one najszybsze efekty pracy poprzez naśladowanie dorosłych – rodziców czy ulubionego nauczyciela.

Nauka gry na instrumencie została porównana przez S. Suzuki do nauki mowy u małego dziecka, które tą trudną sztukę opanowuje doskonale. Metodą Suzuki można nauczyć grać każde dziecko, nie tylko szczególnie uzdolnione. Tak wczesne rozpoczęcie nauki gry na instrumencie wpływa na rozwój dziecka, jego wrażliwość na piękno. Szybko osiągane sukcesy w grze podnoszą dziecko na duchu i wzmacniają poczucie wartości i własnych możliwości. Rozwija też umiejętności językowe, matematyczne oraz pamięć.

Rodzina Suzuki

Polskie stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki (CES) należy, tak jak inne europejskie organizacje Suzuki, do Europejskiego Stowarzyszenia Suzuki (ESA), filii Międzynarodowego Stowarzyszenia Suzuki (ISA). Ponieważ wszystkie Dzieci Suzuki grają początkowo ten sam repertuar, możliwe są międzynarodowe spotkania i warsztaty. To ucieleśnienie słów Muzyka ponad Narodami.

FAQ

Jak wygląda lekcja gry na skrzypcach?

Lekcje indywidualne odbywają się raz w tygodniu. Lekcja trwa 30 minut, tempo lekcji i jej przebieg dopasowane jest do wieku i potrzeb dziecka. Metodami, które wykorzystujemy są zróżnicowane ćwiczenia i zabawy. Rodzic uczestniczy w lekcji, obserwuje pracę nauczyciela, by następnie powtarzać stosowane metody podczas codziennych ćwiczeń z dzieckiem w domu.

Na czym polegają lekcje grupowe?

Lekcje grupowe niezwykle ważne w procesie nauki metodą Suzuki. Gra i zabawy zespołowe w gronie rówieśników są świetną motywacją do grania. Wspólne granie utworów to dla dziecka pierwsze koncerty, dające wiele radości maluchom i ich rodzicom. Podczas zajęć grupowych dzieci utrwalają naukę utworów poznawanych podczas zajęć indywidualnych. Dynamiczna forma zajęć wykorzystująca zagadki, konkursy, zabawy, ćwiczenia rytmiczne niezwykle wzbogaca i utrwala proces nauki w sposób naturalny i przyjazny dla dziecka.

Skąd mam mieć pewność, że gra na instrumencie jest odpowiednia dla mojego dziecka?

Podstawowa teza Metody Suzuki mówi, że każde dziecko może nauczyć się grać - jeśli tylko będzie odpowiednio uczone. Dziecko ucząc się grać doskonali słuch muzyczny, poczucie rytmu, ćwiczy koordynację ruchową, koncentrację. Metoda Suzuki porównuje nauczanie gry na instrumencie do procesu nauki języka ojczystego - czegoś oczywistego i naturalnego dla każdego z nas.

Ile czasu i jak często trzeba ćwiczyć grę na instrumencie?

Metoda Suzuki rekomenduje codzienne ćwiczenie i wpasowanie gry na instrumencie w codzienną rutynę. Czas ćwiczenia jest oczywiście dostosowany do wieku i możliwości skupienia dziecka.

Czy moje dziecko musi mieć własny instrument?

Nie ma konieczności posiadania własnego instrumentu, zwłaszcza w przypadku malutkich dzieci, które rosną i potrzebują częstej zmiany skrzypiec na większe. Dlatego istnieje możliwość wypożyczenia skrzypiec w Szkole miniPaganini.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Lekcje grupowe (2 razy w miesiącu) odbywają się w soboty w budynku żłobka Płomyczki, przy Alei Przyjaźni 59 w Opolu. Lekcje indywidualne odbywają się w kilku lokalizacjach na terenie Opola.

Czy uczniowie Szkoły Suzuki miniPaganini mają możliwość koncertowania?

Tak, nasi uczniowie występowali już na wielu scenach koncertowych na terenie Opola i poza nim. Koncertowaliśmy w opolskich kościołach i w kinie Meduza, na Jarmarkach Franciszkańskich i Festynach Fundacji DOM. Organizujemy własne koncerty, koncerty charytatywne oraz występujemy na zaproszenie instytucji (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Filharmonia Opolska).