Polityka prywatności

  1. Administratorem podanych danych osobowych stanie się miniPaganini Szkoła Suzuki Agnieszka Wojszczyk z siedzibą w Opolu przy ul. Olimpijskiej 28B;
  2. W ramach działalności Szkoły w celu działań promocyjnych i organizowanych imprez obejmujących działalność placówki, jako Administrator będziemy publikować dane osobowe ucznia obejmujące jego wizerunek w formie zdjęć i nagrań DVD oraz na naszej stronie internetowej, w serwisach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram) bez podania NAZWISKA ucznia;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności;
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki lub do momentu odwołania zgody;
  5. Dbamy o ochronę przetwarzanych przez nas danych, a osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  6. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania